1. Privaatsuse tagamine

1.1. Klient annab Müüjale ainutähendusliku informatsioonilist nõusolekut oma isikuandmete (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-mail)  kasutamiseks.

1.2. Müüjale teada antud isikuandmed kantakse Klientide registrisse ja neid kasutatakse Ostjale teenuste osutamiseks ja kaupade pakkumisteks.

1.3. Müüja säilitab Kliendi kontaktandmeid ja informatsiooni tehtud ostudest. See informatsioon on konfidentsiaalne ja isikut puudutavad andmed on seadustega kaitstud. Isikuandmeid, mida on vaja kaupade saatmiseks Klientidele, edastatakse Kullerile.

1.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid, et talle saata e-postiga infot eripakkumistest ja müügikampaaniatest ainult juhul kui Klient on selleks andud nõusoleku.

1.5. Pangaandmed Kliendi ja pankade vahel, aga ka kaardikeskuse vahel liiguvad šifreeritult, millega tagatakse  Kliendi isiku- ja pangaandmete ohutu liikumine.  Kaupade eest tasumine väljapool E-Poodi teostatakse vastava panga portaalis või tarnija turvalises maksusüsteemis. E-Pood  ei saa siseneda Kliendi panga kontole ja tema krediitkaardi andmebaasi.

Isikuandmeid töötleb Consumer Service OÜ, Reg. nr. 11641452.